Novinky

Od 1.3. 2018 začíná svojí funkčnost další pobočka v POLSKU, oblast PL-97-200 Tomaszów Mazowiecki. Hlavní náplní bude skladování a redistribuce obalového hospodářství nejvýznamnějších řetězců polského trhu. K dispozici bude 1300 m2 otevřené, hlídané, zpevněné a kvalitně dostupné plochy a 1000 paletových, temperovaných míst. Přístupnost 24 hod. denně/7 dní v týdnu. Předpokládáme využití ke krátko- a střednědobých, rychloobrátkovým projektům v rámci polské distribuce. Kontakt: polsko@cbsped.cz; te. 739 540 251.
Opět rozšiřujeme vozový park pro tuzemský trh! Již 14 nových vozidel s hydraulickou rukou, vybavené nejmodernější technikou, rozšířilo náš vozový park. Do konce roku 2018 plánujeme pořízení celkově 20ti těchto souprav - čímž se staneme nejsilnějším dopravcem na trhu v ČR s touto technikou. Hlavním cílem bude co nejkvalitnější obsluha konečného zákazníka kupující stavební materiály.
Od 1.1.2018 jsme otevřeli nové logistické centrum v Polsku, oblast 98-277 Brąszewice. K dispozice je v současnosti 1300 paletových míst (z celkového počtu 11200 PM); přístupnost skladu 7-19:00 hod, Po-So; crossdock 1100 m2 - otevřená plocha. Poloha skladu, kvalitní personál nám umožní dokončení primární a sekundární distribuce komplexní obslužnosti celého polského trhu. Kontakt na logistiku CBSPED Polska: polsko@cbsped.cz, tel. 739 540 251, 294

Když ne s námi, tak s kým?