C.B.SPED » O firmie »

Kodeks Etyki

C.B.SPED - Kodeks Etyki

Kodeks Etyki

W odniesieniu do całkowitego wyeliminowania możliwości pojawienie się nieetycznych, skorumpowanych, nielegalnych działań, lecz i takich które mogłyby naruszyć bezpieczeństwo pracy czy ochrona środowiska, został kierownictwem C.B.SPED, a.s. założony kontakt etyczny, na który będzie możliwe złożyć skargi na powyższe zachowanie: etika@cbsped.cz

C.B.SPED, a.s wyraża najwyższy priorytet inicjatywam nie anonimowym, potencjalne anonimowe skargi same w sobie stanowią potencjalne zagrożenie nieetycznego zachowania, ale oczywiście komukolwiek nie zabraniamy złożyć anonimową skarge.

Każda skarga zostanie rozwiązana kierownictwem firmy i nadawca będzie w ciągu 14 dni od złożenia skargi powiadomiony pismem o wynikach dochodzenia,

C.B.SPED, a.s. potencjonalnycj skarg bardzo docenia i wspiera ich. Z oczywistych powodów, nie będą one akceptowatelne dla skarg umyślnie fałszywych, z zamiarem niesprawiedliwie potępiać, obrażać innych ludzi lub firm. Takie skargi same w sobie stanowią naruszenie etyki łamają zasady ustaw antykorupcyjnych.

DEFINICJE NIEETYCZNEGO POSTĘPOWANIA:


Nieetyczne zachowanie jest takie, które jednak narusza etický kodex společnosti i zarówno ogólną ideę sprawiedliwości moralnej. Do kierownictwa C.B.SPED, a.s można zwrócić jakąkolwiek uwage lub problem, który zagraża Państwo lub Pańskich kolegów lub poprawne prowadzenie firmy.


Kodeks Etyki (CZ) PDF

Nieetyczne postępowanie:


 • Bezpośrednie i pośrednie naruszenie prawa Republiki Czeskiej
 • Podejrzenie korupcyjne
 • Psychiczne lub fizyczne zastraszanie innych pracowników
 • Bossing, ignorowanie, kary
 • Molestowanie seksualne
 • Nacisk na produktywność pracy zagrożeniami
 • naruszenia bezpieczeństwa osobistego i naruszenia bezpieczeństwa pracy
 • Kwestie stosunków pracy (sprawiedliwość wynagrodzenie, czas pracy, awans, premie, podróże służbowe)
 • Działania celowo wskazujące k uszkodzeniu reputacji firmy
 • Naruszenia zasad konkurencji
 • Defraudacja, przywłaszczenie pomysłów kolegów
 • Nadużycie władzy
 • Kradzieże, nadużycia własności korporacyjnej lub prywatnej
 • Oszustwa finansowe, fałszowanie kontraktów
 • Przyjmowania i wymaganie łapówek
 • Marnotrawstwo i nieekologiczne zachowanie
 • Szerzenie plotek i fałszywych informacji, intrygi
 • Rozprzestrzeniania dyskretnych informacji