C.B.SPED »

O společnosti

C.B.SPED - O společnosti

O společnosti

Struktura společnosti


C.B.SPED, a.s. je významným soukromým poskytovatelem mezinárodních dopravních, spediční a logistických služeb v oblasti pozemní, námořní a letecké dopravy. Za hlavní prioritu považujeme komplexnost a kvalitu prováděné služby-dopravy, kde největší důraz klademe na přesnost prováděných operací spojené s co možná nejkvalitnějším přenosem informací o celkovém průběhu přepravy vašich výrobků. C.B.SPED, a.s. je připraven v jakémkoliv okamžiku na základě vaší výzvy, poptávky velmi pružně reagovat jakoukoliv nabídkou, která umožní porovnání standardu našich služeb se stávajícím systémem řešení dopravy u vaší společnosti. Staňte se ještě úspěšnější a konkurence schopnější díky naší velmi kvalitní a rozsáhlé nabídce služeb - společně rosteme, vyvíjíme se.

Historie


Tradice dopravy sahá v rodinném pojetí již do období 1. republiky, kdy v letech 1931-1939 vlastními vozovými prostředky rozváželi naši předkové z oblasti Ledenic nejen své nábytkářské výrobky po celé ČSR a Švédska jako nadstavbu služby svým kolegům a zákazníkům. C.B.SPED byl založen počátkem roku 1997 jako dopravně-logistická firma (původně s.r.o.) zabývající se logistikou, manipulací, mezinárodní a tuzemskou spedicí a dopravou. V průběhu své existence si vybudovala silnou pozici na dopravním trhu je řazena mezi středně velké společnosti; pravidelně se svými výkony umisťuje mezi 50ti nejvýznamnějšími logistickými firmami v ČR; v současné době zaměstnává průměrně 100 pracovníků s 5ti pobočkami po celé ČR a Polsku.

Mise a hodnoty


C.B.SPED ve svých strategických cílech klade nejvyšší prioritu na rozvoj stávající úrovně komunikace se svými partnery.

V letech 2022-2027 se postupně přibližovat k těmto 4 cílům vývoje:


  • 2500 přepravních úkonů / pracovní týden
  • 5 min. reakce schopnost našich operátorů na jakýkoliv požadavek a přání zákazníků
  • Realizovat nová logistická centra v ČR a Polsku
  • Úzce kooperovat a vzájemně se propojovat s našimi klienty v rámci interní a externí logistiky