C.B.SPED » Služby »

Pozemní doprava kombinovaná

C.B.SPED - Pozemní silniční doprava kombinovaná

Pozemní doprava kombinovaná

Kombinovaná doprava je systém přepravy zboží v jedné a téže přepravní jednotce (ve velkém kontejneru, výměnné nástavbě, odvalovacím kontejneru) nebo silničním vozidle, která při jedné jízdě využije též železniční nebo vodní dopravu. Jedná se o dopravu nákladů v jedné a téže dopravní jednotce s využitím několika druhů dopravy, přičemž se překládá pouze nákladová jednotka kombinované dopravy, nikoliv samotné zboží. Pojem intermodální doprava je mladá, ale velmi dynamicky se rozvíjející aktivita naší společnosti; kombinujeme pozemní kamionovou nákladní dopravu, kdy používáme silnici pro počáteční nebo koncový úsek cesty a jsou přepravovány s tažným vozidlem, nebo bez něho, ve zbývajícím úseku cesty po železnici.

Systém aplikujeme na expediční směry:


  • Německo
  • Itálie
  • Benelux
  • Francie – Nord Picardie
  • Velká Británie – London area, Birmingham area, Liverpool area


Podmínkou naplnění smysluplnosti použití intermodální dopravy:


  • Pravidelný tok zboží
  • Větší množství přepravované komodity


Výhody systému pro klienta:


  • Nižší cena za dopravu
  • Vyšší odvezené množství