C.B.SPED » O společnosti »

Politika jakosti a certifikace

C.B.SPED - Politika jakosti a certifikace

Politika jakosti a certifikace

C.B.SPED, a.s. je společností, kde veškeré dění je podřízeno přání zákazníka. Díky tomuto jsme politiku jakosti (příručku) primárně zapracovali do firemního standardu dle ISO 9001, ISO 14001 a autority ICMI-ADR. Výsledkem je perfektně propracovaná a zvládnutá ochrana zákazníka vč. jeho zastupování a reprezentace při nakládce/vykládce a v průběhu dopravy zboží.

 Abychom mohli zaručit splnění veškerých výše uváděných závazků kvality, vždy se opíráme o:


  • Profesionální, proškolený team odborníků
  • Kvalitní, pravidelně školené, slušně oblékané řidiče
  • Perfektně vybavená vozidla podřízena veškerým nařízením napříč EU
  • Víceleté, propracované vztahy s našimi zákazníky
  • Okamžité reakce na jakékoliv požadavky klientů vč. návrhů řešení
  • Nejlepší energie je ta, která nebyla spotřebována!
C.B.SPED - Politika jakosti a certifikace
C.B.SPED - Politika jakosti a certifikace
C.B.SPED - Politika jakosti a certifikace